On the colour-colour properties of the Extremely Red Objects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

elliptical and lenticular

cD-galaxies

galaxies

Författare

Stefan Bergström

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Tommy Wiklind

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Astronomy & Astrophysics

Vol. 414 95-106

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-06