Maximum Likelihood Channel Parameter Estimation of DS-CDMA Multipath Channels
Paper i proceeding, 1999

cdma

Författare

Fredrik Malmsten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proceedings of RadioVetenskap och Kommunikation 99

610-614

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06