Maximum Likelihood Channel Parameter Estimation of DS-CDMA Multipath Channels
Paper i proceeding, 1999

cdma

Författare

Fredrik Malmsten

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings of RadioVetenskap och Kommunikation 99

610-614

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06