Root-loci for positive real transfer matrices
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1978

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Per Molander

International Journal of Control

Vol. 28 2 253-259

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08