Unification of some continuous time adaptive control schemes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

adaptive

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

IEEE Transactions on Automatic Control

Vol. 24 4 588-592

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08