Unification of some discrete time adaptive control schemes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

adaptive

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

IEEE Transactions on Automatic Control

Vol. 25 4 693-697

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08