Optimized lattice-form adaptive line enhancer for a sinusoidal signal in broad-band noise
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1981

ASP

Författare

V.U. Reddy

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Thomas Kailath

IEEE Transactions on Circuits and Systems

Vol. 28 6 542-550

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07