Design and convergence analysis of stochastic model reference adaptive controllers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

adaptive

Författare

Luc Dugard

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

I.D. Landau

International Journal of Control

Vol. 35 5 755-773

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07