Stable adaptive control of non-minimum phase systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

adaptive

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Claude Samson

Systems and Control Letters

Vol. 2 3 137-144

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07