Least-squares type algorithm for adaptive implementation of Pisarenko's harmonic retrieval method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

ASP

Författare

V.U. Reddy

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Thomas Kailath

IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing

Vol. 30 3 399-405

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07