High-resolution spectral analysis using multiple interval adaptive prediction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

ASP

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Thomas Kailath

V.U. Reddy

Circuits, Systems, and Signal Processing

Vol. 2 4 421-443

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07