Self-Tuning and Model Reference Adaptive Systems: Interrelation
Kapitel i bok, 1987

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Systems & Control Encyclopedia, editor M. G. Singh

4184-4187

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07