Global Stability Analysis of Adaptive Control Systems with Disturbances
Paper i proceeding, 1980

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Proceedings of the 1980 Joint Automatic Control Conference, San Fransisco, CA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap