On-line Optimization of the Combustion Process
Paper i proceeding, 1982

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

S. Eurenius

Anders Åberg

Proceedings of a Swedish Conference on Power Systems, Västerås, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap