Experiences with Self-Tuning Control in the Process Industry
Paper i proceeding, 1984

Författare

Gunnar Bengtsson

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Proceedings of the 9th IFAC World Congress, Budapest

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08