The ASEA Novatune Adaptive Control System
Paper i proceeding, 1984

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Preprints of the NSF-STU Workshop on Adaptive Control, Lund, Sweden

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08