Experiences with Self-Tuning Control in the Process Industry
Paper i proceeding, 1984

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Colloquium on Adaptive Control - Theory and Practice, Grenoble

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08