Stability of Adaptive Controllers
Kapitel i bok, 1979

Författare

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Lecture Notes in Control and Information Sciences

Vol. 20

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07