Controllability and Control-Law Synthesis of Linear Hybrid Systems
Paper i proceeding, 1994

Författare

Michael Tittus

Institutionen för reglerteknik

Bo Egardt

Institutionen för reglerteknik

Proceedings of the 11th International Conference on Analysis and Optimization of Systems, Sophia-Antipolis

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08