Image compression in San Diego
Artikel i övriga tidskrifter, 1998

error-control

source-coding

Författare

SIMO-bulletinen [Invited]

4-5

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap