Varactor Multipliers for generation of Submillimetre Waves
Övrigt konferensbidrag, 1999

varactor

frequency multiplier

HBV

Författare

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

International Semiconductor Device Research Symposium

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06