Automated Ensemble Modeling with modelMaGe: Analyzing Feedback Mechanisms in the Sho1 Branch of the HOG Pathway
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

J Schaber

M Flottmann

J Li

Carl Fredrik Tiger

Göteborgs universitet

Stefan Hohmann

Göteborgs universitet

Edda Klipp

PLoS ONE

1932-6203 (ISSN)

Vol. 6 3

Ämneskategorier

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

DOI

10.1371/journal.pone.0014791

Mer information

Skapat

2017-10-10