DETERMINISTIC HOMOGENIZATION OF QUASILINEAR DAMPED HYPERBOLIC EQUATIONS
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

hyperbolic

quasilinear

homogenization

sigma-convergence

Författare

G Nguetseng

H Nnang

Nils Svanstedt

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Acta Mathematica Scientia

0252-9602 (ISSN)

Vol. 31 5 1823-1850

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1016/S0252-9602(11)60364-0

Mer information

Skapat

2017-10-06