Collaborative research in Innovative Food: An example of renewing a traditional low-tech industry
Kapitel i bok, 2013

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Daniel Ljungberg

Göteborgs universitet

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

How Entrepreneurs Do What they Do: Case Study of Knowledge Intensive Entrepreneurship / McKelvey, M. and A.H. Lassen (eds.)

159-172
978-1-78100-549-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

DOI

10.4337/9781781005507.00022

ISBN

978-1-78100-549-1

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09