On mechanical interaction between steel and coating in welded structures
Licentiatavhandling, 1997


Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08