Using positioning theory to understand construction of selfhood in strategy audits
Paper i proceeding, 2012

environmental audits

communication

positioning theory

management

Strategy-as-Practice

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Martin Löwstedt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

28th Egos Colloquium, Helsinki, Sub-theme 05 Strategy-as-Practice

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07