Bringing on-site identities into the boardroom: A self-reinforcing mechanism in construction
Paper i proceeding, 2012

Narratives

Identity

Strategy

Construction

Författare

Martin Löwstedt

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

28th Egos Colloquium, Helsinki, Sub-theme 21 Self-reinforcing processes in organizations

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07