Cyclic ratchetting and failure of a pearlitic rail steel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures

Vol. 23 9 747-758

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08