Life prediction of rolling contact fatigue crack initiation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

International Journal of Fatigue

Vol. 23 7 575-586

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07