Rolling contact fatigue analysis of railway rails including simulations of the rail manufacturing process and wheel-rail rolling-sliding contact loads
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Torbjörn Lindbäck

International Journal of Fatigue

Vol. 25 6 547-558

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08