On propagation of short rolling contact fatigue cracks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Anders Bergkvist

Chalmers, Tillämpad mekanik

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures

Vol. 26 10 969-983

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08