Shear mode growth of short surface-breaking RCF cracks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Wear

Vol. 258 955-963

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper