Modelling the behaviour of short crack propagation in rails
Paper i proceeding, 2002

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the Eighth International Fatigue Congress (FATIGUE 2002) in Stockholm, Sweden, June 3-7, 2002 (Editor A. Blom), Higher Education Press, U.K.

3015-3022

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper