Modelling the behaviour of short crack propagation in rails
Paper i proceeding, 2002

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 8th International Fatigue Congress (FATIGUE 2002)

3015-3022

The 8th International Fatigue Congress (FATIGUE 2002)
Stockholm, ,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09