Shear mode growth of short surface-breaking RCF cracks
Paper i proceeding, 2003

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the Sixth International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2003) in Göteborg, Sweden, June 10-13, 2003 (Editors A. Ekberg, E. Kabo and J.W. Ringsberg), Vasastadens Bokbinderi AB, Sweden

29-38

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper