Frequency response correction of hot-film measurements in a turbulent airflow
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Camilla Ljus

Bert Johansson

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Experiments in Fluids

Vol. 29 36-41

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06