Collection of naturalistic bicycling data is now ongoing
Paper i proceeding, 2012

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Andre Fernandez

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the 3rd International Symposium on Naturalistic Driving Research, Blacksburg VA, 27-30 August 2012

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07