Predicting mismatches in user–artefact interaction. Development of an analytical methodology to support design work
Doktorsavhandling, 2012

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Produktion

ISBN

978-91-7385-744-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3425

Mer information

Skapat

2017-10-07