Hot topics in astrophysics 2003/2004 : Proceedings of a students' workshop held at Chalmers University of Technology and Göteborg University 6 May 2004
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Alessandro Romeo

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Martin Nord

Markus Jansson

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06