Hot topics in astrophysics 2003/2004 : Proceedings of a students' workshop held at Chalmers University of Technology and Göteborg University 6 May 2004
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Alessandro Romeo

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Martin Nord

Markus Jansson

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete