The preventive maintenance scheduling problem with interval costs
Preprint, 2012

Författare

Emil Gustavsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ann-Brith Strömberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Adam Wojciechowski

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Magnus Önnheim

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06