Interplay between shape and magnetocrystalline anisotropies in patterned bcc Fe/Co(001) multilayers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Olga Kazakova

Maj Hanson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

Peter Blomqvist

Roger Wäppling

Physical Review B

Vol. 69 9 094408-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1103/PhysRevB.69.094408

Mer information

Skapat

2017-10-07