Comprehensive Analysis of Antibiotic Resistance Genes Using Metagenomic DNA Sequencing: Studies of Contaminated River Sediment, Well Water and Soil Microbial Communities
Poster (konferens), 2012

Metagenomics

Antibiotic resistance

Författare

Johan Bengtsson

Göteborgs universitet

Fredrik Boulund

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Jerker Fick

Erik Kristiansson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

D. G. Joakim Larsson

Göteborgs universitet

ISME14 Conference, Copenhagen, Denmark, 2012-08-20

Ämneskategorier

Mikrobiologi inom det medicinska området

Bioinformatik och systembiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06