A new SIMS paradigm for 2D and 3D molecular imaging of bio-systems
Reviewartikel, 2010

Författare

John C. Vickerman

Analytical and Bioanalytical Chemistry

Vol. 396 1 85-104

Ämneskategorier

Analytisk kemi

DOI

10.1007/s00216-009-2986-3

Mer information

Skapat

2017-10-10