Global biomass requirement. Sustainable use of lead?
Rapport, 1996

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Göran Berndes

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Stefan Wirsenius

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07