On a Sustainable Metabolism for the Industrial Society
Licentiatavhandling, 1995

biomass

metabolism

energy

food

nitrogen

global aspects

materials

tax-shift

industrial society

sustainability

SB-salen
Opponent: Ann-Marie Tillman

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

SB-salen

Opponent: Ann-Marie Tillman

Mer information

Skapat

2017-10-07