Modellering av omsättningen av biomassa i det globala matsystemet
Rapport, 1999

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Sten Karlsson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08