Multipactor in Low Pressure Gas
Licentiatavhandling, 2004


Författare

Richard Udiljak

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Ämneskategorier

Annan teknik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.

Mer information

Skapat

2017-10-07