Light Emission from InGaAs/GaAs Quantum Wells at 1.3 µm Using Bi as Surfactant
Paper i proceeding, 2012

Författare

Hong Ye

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Yuxin Song

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Yi Gu

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

E-MRS Spring Meeting 2012, Strasbourg, France, May 14-18, 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06