Growth of metamorphic InGaP layers on GaAs substrates
Paper i proceeding, 2012

Författare

J. Y. Yan

Q. Gong

Q. B. Liu

R. H. Cheng

L. Yue

Y. Wang

C. F. Cao

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

The 17th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, Nara, Japan, September 23-28, 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06