Eulerian modelling of pulp-fibre transport in airflow
Paper i proceeding, 1999

Författare

Camilla Ljus

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proc. 2nd Int. Symp. on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa

1553-1560

Ämneskategorier

Kemiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06