The new UWB self-grounded Bow-Tie antennas and the applications in Different Systems
Poster (konferens), 2012

Författare

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Ahmed Kishk

Aidin Razavi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Yinan Yu

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Shirin Abtahi

Chalmers, Signaler och system

Ali Al-Rawi

Chalmers, Signaler och system

Swedish Radio and Microwave Days 2012, RVK2012, Stockholm, 4-8 March 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08