Design and System Integration of 2-14 GHz Eleven Feed for VLBI2010
Poster (konferens), 2012

Författare

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

T. Ekebrand

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Syed Hasan Raza Zaidi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

J. Yin

J. Jönsson

Leif Helldner

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Swedish Radio and Microwave Days 2012, RVK2012, Stockholm, 4-8 March 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07