Design and System Integration of 2-14 GHz Eleven Feed for VLBI2010
Poster (konferens), 2012

Författare

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

T. Ekebrand

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Syed Hasan Raza Zaidi

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

J. Yin

J. Jönsson

Leif Helldner

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium

Swedish Radio and Microwave Days 2012, RVK2012, Stockholm, 4-8 March 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07